Agenda

Onder de button Nieuws vind je de agenda
Hier staan zo goed als alle voorwedstrijden, districtsfinales en gewestelijke finales.
Wanneer er bekend gemaakt wordt wanneer ze gehouden worden zal dit ook in deze agenda staan.

Zodra bekend is wie, waar en wanneer een voorwedstrijd gehouden wordt zal ook dit op onze website komen te staan.

Mocht je nog meer willen weten, dan kan je altijd op de website van het district kijken.

alvast heel veel plezier en succes in het komend seizoen.