Verslag Onder Ons Wormer 1 – Diamonds 3 door Piet Laan

Beste teamleden,

Door omstandigheden wat vertraagd, toch nog even een verslagje van onze teamwedstrijd die we woensdagavond in Wormerveer hebben gespeeld tegen Onder Ons Wormer. Dit team werd vertegenwoordigd door een tweetal jeugdige spelers Danny en Wesley Kramer en door de ons welbekende Ron Kersten. Hun kopman, de geroutineerde Antonio Havenaar, was wel aanwezig, maar speelde deze avond niet mee, Hij fungeerde echter heel duidelijk als coach van die twee eerder genoemde jongere clubgenoten wat meerdere keren goed hoorbaar was.

Het werd een memorabele avond. Voor ons echter in de minder positieve betekenis. Want die twee heren Kramer bleken namelijk geweldige biljarttalenten te zijn. Met veel techniek en overzicht werden diverse mooie series geproduceerd en kwamen wij, als tegenstander er eigenlijk niet aan te pas.

Gerrit kreeg Danny Kramer toegewezen. Deze speler wist in elf en in de tweede partij in 9 beurten de winst naar zich toe te halen. Gerrit speelde best heel verdienstelijk met moyennes van rond de zes, maar kon tegen dit geweld zogezegd geen potten breken.

En Willem overkwam hetzelfde. De eerste partij tegen Wesley Kramer was in 6 (!!!) beurten afgelopen. Willem speelde in deze partij echt perfect, had op een zeker moment een moyenne van negen, totdat zijn tegenstander een serie van 65 produceerde. Dat betekende gelijk het einde maar ook een verbouwereerde Willem die dit biljartgeweld toch echt niet op dit niveau had verwacht.

In de tweede partij lukte er bij onze man weinig meer en moest hij wederom de winst aan de Onder Ons’er laten.

Piet daarentegen had met een heel andere probleem te maken. Zijn tegenstander had namelijk moeite om de ballen bij elkaar te houden en voelde zich beter thuis met het bandstoot- en driebandenspelletje. Dat leverde ruim spel op wat voor Piet een flink probleem betekende. In beide partijen kon hij er geen grip op krijgen en moest hij lijdzaam toezien dat ook deze punten naar de tegenpartij gingen.

Door deze resultaten moest er dus een eindstand van 14 – 0 worden genoteerd in het voordeel van Onder Ons. Geen prettige ervaring, maar het is even niet anders.

Bijgevoegd treffen jullie de Uitslag Onder Ons Wormer – Diamonds 3  als bijlage.

De volgende wedstrijd staat genoteerd voor over twee dagen op  woensdag 13 december. We spelen dan tegen het team van de Vrijbuiters in de Viaanse Molen.

Vanaf deze plaats willen we onze teamgenoot Kiet ook nog van harte beterschap toewensen. Afgelopen weekend had hij, als districtskampioen, mee kunnen spelen in de gewestelijke finale bij OBIS in Beverwijk. We hebben hem daar, met zijn mooi verzorgde spel, heel duidelijk gemist. Hopelijk zien we hem weer snel terug in een goede gezondheid.

Piet Laan, teamleider Diamonds 3.