Bestuur

  • Voorzitter: Jan Snel telefoon: 072 5092513
  • Secretaris: Vacant
  • Penningmeester: Barry Floris
  • Bondswedstrijdleider: Frank Groenendal mail: frank@fag.tweakdsl.nl
  • Algemeen bestuurslid: Robert de Vrueh
  • Wedstrijdleider competitie: Jan Snel / Robert de Vrueh

Erelid: Jan Baas

Bankrekeningnummer voor de Diamonds is, NL40INGB 0669319767, t.n.v. B  Floris.